Author Archives: Alicja Chrapek

Dojeżdżanie do szkoły czy internat

Niejednokrotnie dzieje się tak, ze nasze dzieci wybierają sobie szkoły z dala od domu. Chcą w ten sposób poczuć się samodzielne i niejednokrotnie im się to udaje. Wiele osób wtedy zastanawia się czy nie lepiej

Dziecko i wycieczki dalekie

Rodzice w trakcie urlopu, jeśli tylko ich stać na to chcą z dzieckiem gdzieś wyjechać na urlop. Jednakże czy takie dalekie wojaże są dobre dla dziecka, czy może lepiej jest je zostawić z kimś z

Kilka lat nauczania

Pewnie zastanawiające staje się to, co daje kilka lat nauczania? Na pewno poprzez kilka lat wytężonej nauki można przyswoić ogromy zasób wiedzy. Podstawowe umiejętności takie jak czytanie, pisanie, liczenie to typowe zagadnienia w związku ze

Nastolatki a problem sponsoringu

Obecnie bardzo powszechny jest także problem seksualności młodych ludzi. Najczęściej osobami podejmującymi pierwsze zbliżenia płciowe są młode dziewczynki, które poprzez seks szukają sposobu na życie. Najczęściej jest to związane z tak zwanym i jakże powszechnym

Nastolatki a poszukiwanie tożsamości

Coraz częściej słyszy się o tym, że osoby w wieku nastoletnim zastanawiają się nad sensem swojego istnienia. Z biologicznego punktu widzenia cały problem leży w hormonach, które powodują nerwowość, przygnębienie, napady furii i ogólną niechęć

Szkołą wspomaga wychowanie nastolatków

Szkoła powinna być instytucją, która przede wszystkim uczy dzieci prawidłowych zachowań i wiedzy potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Oględnie mówiąc, szkoła powinna uczyć, jak wyrosnąć na porządnego człowieka, który umie czytać, pisać i liczyć.

Internet wspiera edukację

Internet to ogromne narzędzie, które wykorzystuje się w różnych celach. Robią to nie tylko ludzie dorośli, ale także dzieci i nastolatki. Ciekawym rozwiązaniem jest internetowa komunikacja, którą stworzyła szkoła pomiędzy sobą, a rodzicami. Na odpowiednich

Jak ukierunkować dziecko na rozwój

Dwadzieścia – trzydzieści lat temu było nam żal dzieci ambitnych rodziców. Gdy my bawiliśmy się na trzepaku, oni byli zawożeni na lekcję pianina. Gdy my graliśmy w piłkę, oni jechali na lekcję tenisa. My biegliśmy

Teorie natury człowieka

Papież Jan XXIII uczył, że „każdy człowiek jest osobą, to znaczy istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą”. Człowiek jako istota rozumna i wolna ma przyrodzoną godność naturalną, a według chrześcijaństwa także godność nadprzyrodzoną. Dzięki tym

Teoria behawiorystyczna

Wyjaśnia zachowanie się człowieka wpływem środowiska, które poprzez system nagród i kar steruje, manipuluje nim. Z drugiej strony działanie człowieka wpływa na zmianę środowiska, na kształtowanie nowego otoczenia i współcześni behawioryści to dostrzegają. Według teorii poznawczej

Teoria psychoanalityczna i humanistyczna

Teoria psychoanalityczna upatruje siły sprawcze natury człowieka w jego nieuświadomionych popędach i potrzebach, na które wywierają wpływ warunki społeczne i kultura. Teoria humanistyczna określa człowieka jako pewną całość – osobę dążącą do samorealizacji i rozwoju. Człowiek,

Potrzeby człowieka

Teoria humanistyczna cieszy się dużą akceptacją. Sformułowana została w latach sześćdziesiątych XX w. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, między innymi przez A.H. Maslowa. Teoria ta opiera się na dwu założeniach: każdy człowiek ma określone potrzeby i dąży