SKUTECZNA REALIZACJA

Aby przeto móc skutecznie realizować dyrektywę potencjali­zacji, trzeba się dobrze orientować we własnych możliwościach działania i — co nie mniej ważne — umieć ujawniać je w razie potrzeby, tak aby to nie wyglądało na bluff, czyli na działanie zmierzające do zmylenia otoczenia co do stanu własnych możli­wości.Minimalizacja interwencji może się też wyrażać w postaci za­stępowania tam, gdzie to jest możliwe, świadomych wysiłków działaniem nie wymagającym interwencji świadomości, co zgod­nie z dość powszechną terminologią psychologiczną nazywa się automatyzacją, a co — dla uniknięcia pomieszania tego pojęcia z automatyzacją w znaczeniu wprowadzenia w technice procesów i mechanizmów regulujących swoje działanie bez bieżącej inter­wencji człowieka — będziemy tu nazywali machinalizacją (od„działania machinalne”, bez udziału świadomości).

Witaj na moim serwisie o rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących funkcjonowania z dziećmi i ich wychowania. Zapraszam do aktywnego czytania mojego bloga!